thiet ke web, thiết kế web, công ty thiết kế website chuyên nghiệp tại Đà nẵng

www.
.com.vn Thiết kế web, thiết kế website - chọn đuôi tên miền
Thiết kế web, thiết kế website - Kiểm tra tên miền

Thiết kế web, thiết kế website chuyên nghiệp
Hỗ trợ trực tuyến
Thiết kế web, thiết kế website tại đà nẵng
Thiết kế web
0511.2800887

Tối ưu web (SEO)
Quản trị web
0511.3735202


Thăm dò ý kiến
Quý vị quan tâm đến gói thiết kế web nào ?
Thiết kế web doanh nghiệp
Thiết kế web tin tức
Thiết kế web bán hàng
Thiết kế web du lịch
Thiết kế web ứng dụng
Thiết kế web theo yêu cầu
Thiết kế web, Thiết kế website - Bình chọn gói thiết kế
Xem kết quả

Thống kê website
Hiện có 9 khách đang truy cập
Phần mềm web
Phần mềm quản lý công văn

Web quản lý công vănPhần mềm được thiết kế trên nền web, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp quản lý công văn đến, công văn đi, phê duyệt, tra cứu,… Phần mềm được xây dựng với tiêu chí đơn giản, dễ sử dụng tuy nhiên hiệu quả đem lại là rất lớn. Những chức năng nổi bật như sau:

I. Tổ chức

- Quản lý phòng ban, bộ phận, nhóm công việc

- Quản lý người dùng

- Phân quyền theo chức năng và nhiệm vụ từng người trong công ty

II. Định nghĩa luồng công văn (sơ đồ luân chuyển công văn trong công ty )

- Định nghĩa luồng công văn đến

- Định nghĩa luồng công văn đi

III. Nhập công văn đến

IV. Nhập công văn đi

V. Phê duyệt, chỉ đạo giải quyết công văn

- Tiếp nhận và xử lý công văn đến/đi theo luồng đã định nghĩa

- Phê duyệt, chỉ đạo giải quết công văn

- Báo cáo tình hình xử lý công văn

VI. Tra cứu công văn

Tra cứu công văn theo nhiều tiêu chí khác nhau: Trích yếu, số, ngày công văn, tình hình giải quyết,..

VII. Thống kê, báo cáo

- Thống kê công văn đến/đi theo khoảng thời gian bất kỳ

- Thống kê tình hình giải quyết công văn theo khoảng thời gian bất kỳ

VIII. Tiện ích

- Danh mục đơn vị gửi & nhận công văn

- Độ khẩn công văn

- Cấp công văn
- …

IX. Hệ thống

- Hướng dẫn sử dụng

- Tham số hệ thống

- Các chức năng khác

Tin đã đưa: